Posiadamy własną chłodnię i pomieszczenie do przygotowania Ciał osób zmarłych do pochówku. Pomieszczenia te spełniają wszystkie normy,wymogi sanitarne i stadardy Europejskie. Zaletą posiadania własnej chłodni w Domu Pogrzebowym jest brak potrzeby transportu osoby zmarłej.